NOTĂ DE INFORMARE PRIVIND STOCAREA ȘI PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Scopul prelucrării datelor cu caracter personal

Scopul prelucrării datelor cu caracter personal este reprezentat de informarea Clienților privind situația Contului lor inclusiv validarea, expedierea și facturarea Comenzilor, rezolvarea anularilor sau a problemelor de orice natura referitoare la o Comanda, la serviciile achiziționate, trimiterea de oferte, Newslettere și/sau alerte periodice, prin folosirea poștei electronice (e-mail, SMS), de acordare a beneficiilor menționate în secțiunea Servicii oferite, de necesitatea îndeplinirii obligațiilor de furnizare de produse ca urmare a comenzii clientului.

Categorii de date supuse prelucrării

Datele care urmează a fi prelucrate în scopurile menționate sunt următoarele, fără însă a se limita la acestea: date cu caracter personal cum ar fi, nume, prenume, număr telefon, adresa de e-mail, date bancare, IP.

Valabilitate

În general, stocăm informații despre tine atât timp cât avem nevoie de ele în scopurile pentru care le colectăm și le folosim, dar nu mai mult de 5 ani daca nu suntem obligați din punct de vedere legal. În cazul în care ti-am emis o factura, datele tale vor fi stocate timp de 10 ani, conform legii. În cazul în care ești un angajat al companiei, datele tale vor fi păstrate pe o perioada de 75 ani, conform Codului Muncii.

Accesibilitatea pentru prelucrarea datelor

Datele cu caracter personal schimbate între Părți nu pot deveni accesibile sau comunicate unor terțe părți neautorizate sau puse la dispoziție spre utilizare într-un alt mod. Prin urmare, Părțile vor lua toate măsurile tehnice și în special organizatorice necesare, în ceea ce privește obligațiile asumate prin aceasta clauza:

 • vor împiedica persoanele neautorizate sa obțină acces la sistemele de prelucrarea datelor cu care sunt prelucrate sau utilizate datele cu caracter personal;
 • vor preveni utilizarea fără autorizație a sistemelor de prelucrare a datelor;
 • se vor asigura că persoanele care au dreptul sa utilizeze un sistem de prelucrare a datelor au acces numai la datele la care au Drept de acces și ca datele cu caracter personal nu pot fi citite, copiate, modificate sau eliminate fără autorizație în cursul prelucrării sau utilizării și după stocare;
 • se vor asigura că datele cu caracter personal nu pot fi citite, copiate, modificate sau eliminate fără autorizație în timpul transmiterii electronice sau transportului și că este posibil să verifice și să stabilească către care organisme se dorește să se efectueze  transferul datelor cu caracter personal prin mijloace de transmitere a datelor;
 • se vor asigura că pot verifica și stabili dacă și de către cine au fost introduse, modificate sau eliminate datele cu caracter personal în/din sistemele de prelucrare a datelor;
 • se vor asigura că, în cazul unei acțiuni de prelucrare a datelor cu caracter personal, datele sunt prelucrate strict în conformitate cu prezentul contractul încheiat între Părți;
 • se vor asigura că datele cu caracter personal sunt protejate de distrugere sau pierdere accidentală;
 • se vor asigura că datele colectate în scopuri diferite pot fi prelucrate separat.

Drepturile utilizatorului

 • de acces – puteți obține informații în legătură cu prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal, precum și o copie a acestora;
 • la rectificare – puteți solicita completarea sau actualizarea datelor dvs. cu caracter personal în cazul în care sunt incomplete sau inexacte;
 • de a fi uitat – în anumite situații, puteți solicita ștergerea datelor dvs. cu caracter personal;
 • la restricționarea prelucrării – în anumite situații, puteți solicita prelucrarea condiționată a datelor cu caracter personal până la soluționarea anumitor operațiuni referitoare la datele dvs.;
 • la opoziție – în situația prelucrării întemeiate pe realizarea unor interese legitime, vă puteți opune motivat unei astfel de prelucrări;
 • la portabilitatea datelor – puteți solicita transmiterea datelor cu caracter personal furnizate de dvs. și prelucrate prin mijloace automate într-un format structurat, care poate fi citit automat.
 • de a depune o plângere: În cazul unei pretinse încălcări a legislației în vigoare privind confidențialitatea, puteți depune o plângere la autoritatea de supraveghere pentru protecția datelor în țara în care locuiți sau unde a avut loc presupusa încălcare.

Fiecare drept dintre cele de mai sus se poate exercita prin trimiterea unei cereri scrise la adresa de email contact@cryptoverseacademy.net .

Vă putem transmite datele cu caracter personal în vederea îndeplinirii obligațiilor legale către următorii destinatari/categorii de destinatari: autoritatea judecătorească, organe de urmărire sau cercetare penală, institute naționale/servicii teritoriale de expertiză, alte autorități publice centrale sau locale, alte persoane sau instituții publice sau private, în cazul în care furnizarea datelor cu caracter personal este necesară pentru a da curs unei solicitări care are la bază un temei legal.