TERMENI ȘI CONDIȚII

Activitatea de pe domeniul www.cryptoverseacademy.net aparține persoanei juridice S.C. CRYPTOVERSE BUSINESS S.R.L., denumită în continuare „Prestator”, având următoarele date de identificare: CUI 45374978, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J29/3047/17.12.2021, având sediul în municipiul Ploiești, Aleea Râșnovenilor nr. 1A, bl. 62D, scara D, et. 3, ap. 74, jud. Prahova, email: contact@cryptoverseacademy.net

Acest set de Termeni și condiții reflectă modul în care Prestatorul își desfășoară activitatea, legi aplicabile, modalități de plată și răspundere. Este important să înțelegeți termenii, deoarece utilizarea site-ului și a materialelor de pe site este condiționată de acceptarea Termenilor și condițiilor.

Informațiile oferite de site-ul www.cryptoverseacademy.net sunt disponibile persoanelor majore, capabile din punct de vedere legal să încheie contracte, în schimbul plății unei sume de bani.

DEFINIȚII

Prestator – S.C. CRYPTOVERSE BUSINESS S.R.L.

Client – persoană fizică / persoană juridică care are sau obține acces la conținutul platformei, prin orice mijloc de comunicare pus la dispoziție de către Prestator (electronic, telefonic, etc) sau în baza unui acord de utilizare existent între Prestator și acesta și care necesită crearea și utilizarea unui cont.

Utilizator – orice persoana fizică/juridică înregistrată pe site care, prin finalizarea procesului de creare a Contului, și-a dat acordul cu privire la Termeni și condiții.

Cont – secțiunea din Site formată dintr-o adresă de e-mail și o parolă care permite utilizatorului  transmiterea Comenzii și care conține informații despre Client și istoricul din Site.

Site – domeniul www.cryptoverseacademy.net

Comandă – un document electronic ce intervine ca formă de comunicare între Prestator și Client prin care Clientul transmite Prestatorului, prin intermediul Site-ului, intenția sa de a achiziționa Servicii de pe Site.

Servicii – orice serviciu, inclusiv abonamentele, documentele și serviciile menționate în Comandă, care urmează a fi furnizate de către Prestator Clientului prin mijloacele menționate pe site, ca urmare a confirmării unei comenzi.

Campanie – acțiunea de a expune în scop comercial, un număr finit de Servicii pentru o perioadă limitată de timp stabilită de către Prestator.

Contract – reprezintă contractul la distanță încheiat între Prestator și Client, fără prezența fizică simultană a Prestatorului și a Clientului. Contractul este guvernat de acești Termeni și Condiții și de legislația specifică domeniului.

Conținut

 • toate informațiile de pe Site-ul menționat mai sus care pot fi vizitate, vizualizate sau altfel accesate prin utilizarea unui echipament electronic;
 • conținutul oricărui e-mail trimis Clientului de către Prestator prin mijloace electronice și/sau orice alt mijloc de comunicare disponibil;
 • informații legate de Serviciile și/sau tarifele practicate de Prestator într-o anumită perioadă;
 • informații legate de Serviciile și/sau tarifele practicate de către un terț cu care Prestatorul are încheiate contracte de parteneriat, într-o anumită perioadă;
 • date referitoare la Prestator, Site sau alte date privilegiate ale acestuia;

Tranzacție – încasarea sau rambursarea unei sume rezultată din vânzarea unui Serviciu de către Prestator Clientului, prin utilizarea modalităților de plată afișate pe site inclusive prin utilizarea serviciilor procesatorului de carduri agreat de către Prestator, indiferent de modalitatea de livrare.

Cont - ansamblul format dintr-o adresă de e-mail și o parola care permit unui singur MEMBRU accesul la zone restricționate ale SITE-ULUI prin care se face accesul la SERVICIU.

Newsletter – mijlocul de informare exclusiv electronic, respectiv poșta electronică (e-mail, SMS), asupra informațiilor site-ului.

CONDIȚII GENERALE

Site-ul www.cryptoverseacademy.net cuprinde videoclipuri, texte, poze, baze de date, servicii și orice fel de alte informații care constituie “conținutul” site-ului. Orice persoană care accesează acest site trebuie să citească și să respecte Termenii și condițiile prezentate înainte de oricare activitate pe site. Parcurgerea si utilizarea site-ului www.cryptoverseacademy.net reprezintă acceptul Utilizatorului, fără limitări sau rezerve, a Termenilor și condițiilor.

www.cryptoverseacademy.net își rezerva dreptul să schimbe, să corecteze, să modifice, să adauge și/sau să retragă în parte sau în întregime acești Termeni și condiții, unilateral și fără a anunța în prealabil. Aceste schimbări le vor înlocui sau se vor adaugă  termenilor din trecut și se vor aplica tuturor membrilor platformei, în 24 de ore de la schimbare, aceștia fiind răspunzători pentru verificarea frecventă a acestei pagini. În situația în care utilizatorii nu sunt de acord cu noile schimbări aduse termenilor și condițiilor pot renunța la utilizarea serviciilor site-ul, fără vreo obligație din partea Prestatorului.

PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Conform cerințelor Legii nr. 190 din 2018 privind măsurile de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, modificată și completată, Prestatorul are obligația de a administra în condiții de siguranța și numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizezi.

Ce date personale colectăm și de ce le colectăm

Prin „date cu caracter personal” se înțelege orice informație privind o persoană fizică identificată și, respectiv, o persoană juridică: nume, prenume, adresă de e-mail, telefon, datele de identificare ale persoanei fizice, respectiv juridice (CNP/CUI/CIF), IP, datele contului bancar, date generale despre website-ul și business-ul Utilizatorului/Clientului.

Prin urmare, datele cu caracter personal pe care le prelucrăm pot fi următoarele, dar fără a se limita la acestea:

 • nume, prenume
 • email, număr de telefon
 • cont bancar
 • datele cardului bancar
 • adresă IP, alte date privind acțiunile tale în contul de pe site

Modalitățile de colectare a datelor personale utilizate de website-ul www.cryptoverseacademy.net sunt prin intermediul formularelor de plasare comandă, formularului de contact și formularului de abonare la newsletter. Scopul colectării acestor date cu caracter personal constă în gestiunea economico-financiară, facturare (refuzul furnizării acestor date determină imposibilitatea onorării comenzilor), informarea Clienților/Utilizatorilor privind evoluția și starea comenzilor plasate, servicii de comunicații electronice (trimiterea confirmării comenzilor, trimiterea de newsletter și alte buletine informative etc.).

În privința datelor pe care le colectăm automat prin folosirea cookie-urilor sau a altor tehnologii similare, temeiul pentru prelucrare este consimțământul. Odată cu accesarea site-ului, îți dai în mod valabil consimțământul asupra prelucrării.

Scopul colectării datelor este:

– informarea Clienților privind situația Contului lor inclusiv validarea, expedierea și facturarea Comenzilor, rezolvarea anulărilor sau a problemelor de orice natură referitoare la o Comandă, la serviciile achiziționate;

– trimiterea de oferte, Newslettere și/sau alerte periodice, prin folosirea poștei electronice (e-mail, SMS);

– de acordare a beneficiilor menționate în secțiunea Servicii oferite.

Prin completarea datelor în formularul de Creare Profil și/sau Finalizare Comanda, Clientul declara și acceptă necondiționat ca datele sale personale să fie incluse în baza de date a Prestatorului și își dă acordul expres și neechivoc ca toate aceste date personale să fie stocate, utilizate și prelucrate în scopul prevăzut mai sus.

Prin citirea Documentului ați luat la cunoștință faptul că vă sunt garantate drepturile prevăzute de lege, respectiv dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul de intervenție, dreptul de opoziție, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, dreptul de a vă adresa justiției în caz de încălcare a drepturilor garantate de Legea 190 din 2018 privind măsurile de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date.

Pe baza unei cereri scrise, datate, semnate și expediate la adresa de email contact@cryptoverseacademy.net vă puteți exercita dreptul de intervenție asupra datelor, după caz:

 • rectificarea, actualizarea, blocarea sau ștergerea datelor a căror prelucrare nu este conforma legii 190 din 2018 privind măsurile de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, în special a datelor incomplete sau inexacte;
 • transformarea în date anonime a datelor a căror prelucrare nu este conforma legii 190 din 2018 privind măsurile de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date;

De asemenea, Prestatorul poate furniza datele cu caracter personal ale Clientului altor companii cu care se află în relații de parteneriat, dar numai în temeiul unui angajament de confidențialitate din partea acestora prin care garantează că aceste date sunt păstrate în siguranță și că furnizarea acestor informații personale se face conform legislației în vigoare, după cum urmează: furnizorilor de servicii de curierat, furnizorilor de servicii de marketing, furnizorilor de servicii de plată/bancare, furnizori servicii cloud, furnizori servicii emailuri tranzacționale, telemarketing sau alte servicii, furnizate de companii cu care Prestatorul poate dezvolta programe comune de ofertare pe piața Serviciilor.

Informațiile Clientului cu caracter personal pot fi furnizate și către Parchetul General, Poliție, instanțele judecătorești și altor organe abilitate ale statului, în baza și în limitele prevederilor legale și ca urmare a unor cereri expres formulate.

Cât timp îți păstrăm datele

Dacă lași un comentariu, comentariul și metadatele lui sunt păstrate pe o perioadă nedeterminată. Așa putem recunoaște și aproba automat toate comentariile următoare în loc să le ținem într-o coadă pentru moderare.

Pentru utilizatorii care se înregistrează pe site-ul nostru web, stocăm și informațiile personale pe care le furnizează în profilul lor de utilizator. Toți utilizatorii își pot vedea, edita sau șterge informațiile personale oricând (dar nu își pot schimba numele de utilizator). De asemenea, administratorii site-ului web pot vedea și edita aceste informații.

În general, stocăm informații despre tine atât timp cât avem nevoie de ele în scopurile pentru care le colectăm și le folosim, dar nu mai mult de 5 ani dacă nu suntem obligați din punct de vedere legal.  În cazul în care ti-am emis o factura, datele tale vor fi stocate timp de 10 ani, conform legii. În cazul în care ești un angajat al companiei, datele tale vor fi păstrate pe o perioada de 75 ani, conform Codului Muncii.

În materialele noastre video/imagine care cuprind captura de ecran de pe site sau din comunitățile în care îți oferim acces, poate apărea numele de utilizator pe care îl folosești pe site. Prin prezentul acord, ne oferi acceptul de a folosi în materialele noastre video, foto, numele tău de utilizator.  În cazul în care nu dorești ca user-ul tău să apară în materialele noastre publice, poți solicita acest lucru la adresă de email contact@cryptoverseacademy.net . Cryptoverse Academy nu transferă datele tale cu caracter personal în afara Uniunii Europene.

Acest site folosește Cookies. Prin acceptarea acestor termeni și condiții ai luat la cunoștință politica noastră de folosire a cookies, descrisă în secțiunea Cookies.

SERVICII OFERITE

www.cryptoverseacademy.net este un site web care cuprinde materiale video și text din domeniul tranzacționării, pentru membrii înregistrați, abonați ai site-ului dar și pentru vizitatori. Videoclipurile, textele și pozele oferă informații din domeniul trading. Informațiile prezente pe site sunt de interes general, puse la dispoziția utilizatorilor unele gratuit, altele în urma unei plății.

www.cryptoverseacademy.net oferă păreri proprii ale creatorilor de conținut, iar utilizatorul își asumă orice decizie de a folosi aceste informații. Creatorii conținutului nu pot fi făcuți răspunzători pentru orice daună provocată utilizatorilor/ cititorilor site-ului prin folosirea informațiilor prezentate. Folosirea oricărei informații de pe site care presupune tranzacționarea se face pe propria răspundere, iar www.cryptoverseacademy.net nu poate fi făcut răspunzător pentru eventualele efecte negative. Utilizatorul înțelege că orice informație prezentată pe site sau pe rețelele de socializare care aparțin site-ului, sunt opinii și viziuni personale, iar utilizatorul este singurul responsabil de cum le utilizează. Materialele prezentate pe www.cryptoverseacademy.net sunt proprietatea intelectuală a creatorilor, au caracter educativ și nu garantează succesul pe platformele de tranzacționare.

Tranzacționarea instrumentelor financiare implică riscuri pe care fiecare utilizator și le asumă înainte de a intra într-o tranzacție. Orice idee său analiză de tranzacționare de pe acest site, furnizată prin intermediul cursurilor achiziționate, reprezintă o părere personală a creatorilor cursurilor, decizia de a o urma fiind pe propria răspundere, luând în calcul riscul.

Site-ul oferă materiale audio – video și text, cuprinzând opinia și viziunea creatorilor de conținut despre trading. Materialele îmbracă forma unor cursuri online, disponibile pe site contra cost, în funcție de complexitatea acestora.

Materialele pot fi accesate doar de membri care fac dovada plății. Toate materialele sunt disponibile ONLINE și nu pot fi copiate sau descărcate decât cu acordul creatorilor.

Accesul la materialele de pe site, inclusiv la beneficiile acordate, este valabil pe toată durata desfășurării proiectului, respectiv până la încheierea activității.

Plasarea unei comenzi pe site-ul presupune că Utilizatorul este de acord cu termenii și condițiile site-ului, că a citit, a înțeles și că este de acord cu tot ce scrie pe site.

PLASAREA UNEI COMENZI ȘI MODALITATEA DE LIVRARE A PRODUSULUI

Prin înregistrarea unei Comenzi pe Site, Clientul este de acord cu forma de comunicare (telefonic, e-mail, altele) prin care Prestatorul își derulează operațiunile comerciale.

Notificarea primită de către Client, după efectuarea Comenzii are rol de informare și nu reprezintă acceptarea Comenzii. Această notificare se face electronic (e-mail).

Pentru motive justificate, Prestatorul își rezervă dreptul de a modifica Serviciile din Comandă. Dacă modifică Serviciile din Comandă, va anunța Clientul la adresa de e-mail sau la pusă la dispoziția Prestatorului, la efectuarea Comenzii și va returna suma achitată.

Contractul se consideră încheiat între Prestator și Client în momentul primirii de către Client de la Prestator sau Procesatorul de plată, prin intermediul poștei electronice și/sau SMS a notificării de confirmare a plății. Documentul și informațiile puse la dispoziție de către Prestator pe Site vor sta la baza Contractului.

Ai nevoie de un cont pentru majoritatea activităților desfășurate pe platforma noastră, inclusiv pentru achiziția și accesarea conținutului. Atunci când îți configurezi contul și pe durata folosirii acestuia, trebuie să oferi informații exacte și complete, inclusiv o adresă de e-mail validă. Ai responsabilitate deplină pentru contul tău și tot ce se întâmplă în acesta, inclusiv pentru orice prejudiciu sau daune (cauzate nouă său altor persoane) provocate de o persoană care îți utilizează contul fără permisiune. În cazul decesului unui utilizator, contul respectivului utilizator va fi închis.

ACCESUL LA INFORMAȚII

Accesul în vederea efectuării unei Comenzii îi este permis oricărui utilizator/Client care dorește să parcurgă materialele puse la dispoziție pe site, contra cost. Clientul va putea vizualiza, anterior transmiterii comenzii, un rezumat/cuprins al Cursului.

Pentru motive justificate, Prestatorul își rezervă dreptul de a restricționa accesul Clientului la efectuarea unei Comenzi și/sau la unele din modalitățile de plata, în cazul în care consideră că în baza conduitei sau a activității Clientului pe Site, acțiunile acestuia ar putea prejudicia în vreun fel Prestatorul. În oricare dintre aceste cazuri, Clientul se poate adresa Prestatorului, la adresa contact@cryptoverseacademy.net sau la numarul de telefon +40753380755, pentru a fi informat cu privire la motivele care au condus la aplicarea măsurilor menționate.

Comunicarea cu Prestatorul se poate realiza prin adresele menționate la secțiunea „CONTACT” din Site. Prestatorul are libertatea de a gestiona informațiile primite fără a fi nevoit să aducă justificări pentru acestea.

Prestatorul poate publica pe Site informații despre Servicii și/sau promoții practicate de către acesta sau de către oricare alt terț cu care Prestatorul are încheiate contracte de parteneriat, într-o anumită perioadă de timp.

Toate tarifele aferente Serviciilor prezentate pe Site sunt exprimate în lei.

În cazul plăților online Prestatorul nu este/nu poate fi făcut responsabil pentru nici un alt cost suplimentar suportat de Client, incluzând dar nelimitându-se la comisioane de conversie valutară aplicate de către banca emitenta a cardului acestuia, în cazul în care moneda de emitere a acestuia diferă de RON. Responsabilitatea pentru această acțiune o poartă numai Clientul.

Serviciile furnizate de Prestator nu sunt servicii pe suport material (CD / DVD sau de altă natură).  Achiziția unui curs oferă  Clientului accesul la cursul comandat direct online, pe site. Accesul la Serviciile achiziționate va fi efectiv doar după confirmarea plății contravalorii acestora.

Clientul își asumă ca serviciile achiziționate sunt opinii personale ale Prestatorului și acesta NU poate fi făcut responsabil pentru cum folosește/ aplică Clientul serviciile achiziționate și nici de rezultatele obținute de Client.

Clientul își declară, înțelege și își asumă că prin comanda pe site-ul  are acces la informații sub formă de cursuri, însă pentru aplicarea practică a informațiilor deține capacitatea de exercițiu al activităților de trading. Clientul este exclusiv responsabil de cum aplică sau folosește informațiile.

LIVRAREA ȘI RETURNAREA PRODUSELOR

n maxim 24 de ore de la confirmarea plății, clientul va primi acces la serviciile acționate. Accesul la cursuri se face pe site. În cazul în care apar dificultăți, utilizatorul se poate adresa prestatorului în scris, la adresa contact@cryptoverseacademy.net, sau la numarul de telefon +40753380755.

Legea în vigoare oferă oricărui cetățean dreptul de a se retrage dintr-un contract încheiat la distanță în termen de 14 zile de la încheierea acestuia, fără justificarea deciziei și fără alte costuri în afara celor prevăzute de lege. Totuși, această prevedere nu se aplică în cazul serviciilor de care Clientul beneficiază imediat și integral, al celor cu conținut digital, nefurnizate pe suport material sau personalizate în mod clar pentru Client, așa cum sunt serviciile oferite de Prestator.

Cu toate acestea, în cazuri bine justificate, în cazul în care Clientul dorește să i se restituie banii, are la dispoziție 14 zile de la comandă să trimită o solicitare scrisă în acest sens pe adresa contact@cryptoverseacademy.net, sau la numarul de telefon +40753380755.

Solicitarea trebuie să îndeplinească următoarele condiții pentru validarea returnării banilor:

 • să fie trimisă în termen de 14 de zile de la prima comandă;
 • să fie întemeiată pe un caz bine justificat;
 • să conțină numele, prenumele, adresa de email asociată Contului;
 • un extras de cont, care să conțină confirmarea codului său IBAN (fără nici o altă informație legată de solduri și tranzacții bancare) și să valideze astfel că este deținătorul de drept al acelui cont bancar;

După transmiterea acestei solicitări, Prestatorul se obligă să analizeze solicitarea și, în cazul în care aceasta întrunește condițiile de returnare, să restituie Clientului contravaloarea serviciului achiziționat în termen de 15 zile lucrătoare de la momentul solicitării primite de la Client. În orice alt caz, nu se va returna Clientului contravaloarea produsului achiziționat.

Modalitatea de restituire va fi prin transfer bancar sau direct prin procesatorul de plăți, în contul din care s-a făcut plata abonamentului.

Prevederile de mai sus sunt valabile la orice achiziție.

În temeiul celor descrise anterior, Clientul nu va avea dreptul de retragere după expirarea celor 14 zile de la momentul primei achiziții. Astfel, dacă Clientul vrea să primească banii înapoi după expirarea celor 14 zile menționate mai sus, Prestatorul nu va restitui suma plătită de acesta.

Prin acceptarea prezentului Document de către Client, Clientul își dă acordul expres să beneficieze de Serviciile Prestatorului imediat după efectuarea și confirmarea de primire a plății, și de asemenea, că renunță în mod expres la dreptul de retragere din Serviciul achiziționat după expirarea celor 14 zile de la momentul primei achiziții.

FACTURARE – PLATA

Prețurile Serviciilor afișate în cadrul site sunt exprimate în LEI, conform legislației în vigoare.

Prețul este specificat în fiecare Comandă. Plata se face cu cardul prin procesatorul de plăți Stripe. Clientul/Utilizatorul va trebui să furnizeze datele cardului pentru plăți, respectiv: Nume, Prenume, Număr de card, Data expirării cardului, CVC.

Prestatorul va emite o factură pentru Serviciile achiziționate pe site, clientul având obligația să furnizeze toate informațiile necesare emiterii facturii conform cu legislația în vigoare.

Pentru o corectă comunicare a facturii aferente Comenzii, Clientului îi revin obligațiile de a-și actualiza ori de câte ori este cazul datele din Contul sau și de a accesa informațiile și documentele aferente fiecărei Comenzi, existente în Cont.

Prin acceptarea condițiilor site-ului și plasarea unei comenzi pe site-ul www.cryptoverseacademy.net, cumpărătorul își asumă că este major și plătește cu cardul propriu sau din contul propriu. În cazul în care se face plata folosind cardul sau contul bancar al altei persoane, diferită de cea pe al cărei nume este plasată comanda, Cumpărătorul declară și își asumă că a obținut acordul posesorului cardului sau contului de a face plata cursurilor. Cât timp Clientul furnizează toate datele solicitate de Prestator, acesta din urmă nu-și asumă vreo obligație privind caracterul legal al plății efectuate de către Client.

Cumpărătorul își asumă că este în deplinătatea facultăților mintale, înțelege și este de acord cu termenii și condițiile de pe site-ul www.cryptoverseacademy.net.

Orice sesizare privind buna funcționare a modalităților de efectuare a plății vor fi sesizate pe adresa de e-mail: contact@cryptoverseacademy.net.

Datele cardului de plată ale Clientului/ Utilizatorului nu vor fi accesibile Prestatorului și nici nu vor fi stocate de către Prestator sau de către procesatorul de plăți integrat în Site, ci doar de către instituția de autorizare a Tranzacției sau o altă entitate autorizată să presteze servicii de stocare date de identificare a cardului, despre a cărei identitate Clientul/ Utilizatorul va fi informat, anterior introducerii datelor.

În anumite cazuri, pentru menținerea securității Tranzacțiilor, la înregistrarea Comenzii, Clientului i se va solicita să autorizeze plata prin reintroducerea parolei aferente Contului sau utilizarea amprentei digitale în cazul terminalelor mobile care au această facilitate.

Pentru motive de securitate a Tranzacțiilor Clientul/ Utilizatorul este sfătuit să nu rămână logat pe Site și să nu seteze opțiunea de logare automată pe dispozitivele mobile. Divulgarea parolei de acces în cont nu este permisă și se recomanda folosirea unei parole cu caracter puternic de securitate (de ex. să conțină cel puțin opt caractere, incluzând litere mari, litere mici, cifre și caractere speciale).

RĂSPUNDEREA PRESTATORULUI

Prestatorul nu își asumă responsabilitatea și nu poate fi făcut vinovat pentru rezultatele clientului în urma achiziționării serviciilor. Site-ul și materialele aferente pot fi folosite  fără garanții de niciun fel. Utilizatorii / Clienții sunt de acord în mod expres ca folosirea acestui site și cumpărarea serviciilor se face pe propriul risc.

Prestatorul nu garantează că utilizarea serviciilor va fi neîntreruptă, disponibilă permanent, fără erori sau că va răspunde în orice moment cerințelor sau exigențelor individuale ale Utilizatorilor / Clienților sau de orice alte defecte în Serviciile oferite. De asemenea, Prestatorul nu oferă nici o garanție și nu își asumă responsabilitatea pentru conectivitatea și disponibilitatea Serviciilor.

Prestatorul nu garantează și nu asigură acuratețea, veridicitatea, caracterul complet sau incomplet al informațiilor prezentate pe Site. Implicarea sau neimplicarea Prestatorului în ceea ce privește oricare dintre informațiile incluse pe Site nu poate avea semnificația acceptării său susținerii respectivei informații. Prestatorul nu poate răspunde și nu poate fi tras la răspundere pentru nici o pierdere sau prejudiciu cauzat ca urmare a încrederii sau neîncrederii în informațiile oferite de Prestator.

Prestatorul nu va răspunde și nu poate fi tras la răspundere pentru niciun fel de daune, fie directe, indirecte, speciale, generale, compensatorii, în consecința și/sau incidentale, rezultate din activitatea desfășurată de către Utilizator / Client sau de oricine altcineva în legătură cu utilizarea www.cryptoverseacademy.net, inclusiv de comunicarea sau întâlnirea cu alți Utilizatori / Clienți, în afara Site-ului sau prin intermediul acestuia. Prestatorul nu are nici o responsabilitate față de orice promisiuni ori angajamente asumate de către oricare dintre Utilizatori / Clienți, precum și acțiuni sau inacțiuni rezultate din acestea.

Prestatorul garantează Utilizatorului / Clientului acces limitat, in interes personal, pe acest site si nu ii conferă dreptul de a descarcă său de a modifica parțial său integral site-ul, de a reproduce parțial său integral site-ul, de a copia, de a vinde/revinde său de a exploata site-ul in oricare alta maniera, in scopuri comerciale său contrare intereselor Prestatorului, fără acordul scris al acesteia.

Prestatorul garantează Utilizatorului / Clientului acces limitat, în interes personal, pe acest site și nu îi conferă dreptul de a descărca sau de a modifica parțial sau integral site-ul, de a reproduce parțial sau integral site-ul, de a copia, de a vinde/revinde sau de a exploata site-ul în oricare altă manieră, în scopuri comerciale sau contrare intereselor Prestatorului, fără acordul scris al acesteia.

Prestatorul nu va purta responsabilitatea și nici nu va putea fi obligat la nici un fel de despăgubiri pentru orice fel de daune produse de asemenea comunicări.

Prin crearea și utilizarea Contului, Clientul / Utilizatorul își asumă răspunderea pentru menținerea confidențialității datelor de Cont (user și parola) și pentru gestionarea accesării Contului, și, în măsura permisă de legislația în vigoare, este responsabil de activitatea derulată prin intermediul Contului său.

Prin crearea Contului și/sau utilizarea Conținutului și/sau plasarea Comenzilor, Clientul / Utilizatorul acceptă în mod expres și fără echivoc Termenii și condițiile Site-ului în ultima versiune actualizată care este comunicată în cadrul Site-ului, existentă la data creării Contului și/ sau utilizării conținutului și/sau la data plasării Comenzii.

Ulterior creării Contului utilizarea Conținutului echivalează cu acceptarea modificărilor intervenite asupra Termenilor și Condițiilor Site-ului și/sau a versiunilor actualizate ale Termenilor și Condițiilor Site-ului.

Termenii și Condițiile Site-ului pot fi modificate oricând de către Prestator, acestea fiind opozabile Clienților / Utilizatorilor de la data afișării în Site. Acceptarea Termenilor și Condițiilor Site-ului se confirmă prin utilizarea informațiilor din site și/sau prin trimiterea Comenzii și/sau prin efectuarea unei plăți online.

Modificarea termenilor și condițiilor se realizează întrucât în cadrul procesului de dezvoltare a site-ului și a produselor oferite, aducem modificări cum sunt adăugarea/eliminarea unor funcții. De asemenea, modificarea poate fi determinată de necesitatea de adaptare la tehnologii noi și la modificări legislative, pentru a preveni abuzurile sau daunele.

În calitate de Client, ești de acord ca, în niciun caz, nu vom fi răspunzători pentru orice daune directe, indirecte, exemplare sau accidentale din utilizarea site-urilor sau a serviciilor noastre. În plus, nu suntem responsabili pentru daune în legătură cu (I) orice echipament tehnologic, eroare, omisei, ștergerea datelor, defecțiune, întârzierea informațiilor, virus informatic sau erori de sistem; (II) pierderea de venituri, profituri, afaceri, economii, fonduri de economii, eșecul performanței; și (III) furtul unei terțe părți, distrugerea, accesul neautorizat sau utilizarea informațiilor proprietății tale intelectuale.

Site-ul poate conține link-uri către resurse și site-uri web ale unor terți. Recunoști și ești de acord ca nu suntem responsabili sau răspunzători pentru disponibilitatea, acuratețea, conținutul sau politicile site-urilor său resursele terților. Link-urile către astfel de site-uri web sau resurse nu implică nici o răspundere din partea noastră. Recunoști responsabilitatea exclusivă și îți asumi toate riscurile care decurg din utilizarea acestor site-uri web sau resurse.

PROPRIETATE INTELECTUALĂ

Site-ul conține proprietate intelectuala deținută de prestator, incluzând, fără limitare, materiale video/ text/ grafice, mărci comerciale, drepturi de autor, informații de proprietate și alte proprietăți intelectuale precum site-ul www.cryptoverseacademy.net. Nume, logo, toate desenele, textul, grafica, poze, alte fișiere, precum și selecția și aranjarea acestora. Poți vizualiza, printa și/sau descărca o copie a materialelor de pe aceste site-uri pe un singur computer exclusiv pentru uz personal, informativ, necomercial, cu condiția să păstrezi intact toate drepturile de autor. Nu ai dreptul să modifici, să publici, să transmiți, să participi la transferul său vânzarea, sau să creezi cursuri derivate, să distribui, să afișezi, să reproduci său să efectuezi, să exploatezi în orice mod, în orice format, orice conținut al site-urilor proprietatea intelectuală sau parțial fără acordul nostru scris prealabil. Ne rezervăm dreptul de a-ți dezactiva imediat contul de pe site-urile noastre, fără ramburs, dacă ești surprins că încalci aceasta politică de proprietate intelectuală.

DESPĂGUBIRI

Ne vom garanta că nu răspundem pentru și împotriva oricăror pierderi, daune, decontări, datorii, costuri, taxe, evaluări și cheltuieli, precum și cererile terților și cauzele acțiunii, inclusiv, fără limitare, onorariile avocaților, care apar din orice încălcare de către tine a oricăruia dintre acești termeni și condiții sau orice utilizare de către tine a site-urilor.

Ne vei oferi asistență, fără taxe, pe care o putem solicita în legătură cu o apărare, inclusiv, fără a se limita la aceasta, oferindu-ne informații, documente, înregistrări și acces după cum considerăm necesar. Nu vei soluționa vreo reclamație de la orice terță parte sau apărare fără acordul nostru scris prealabil.

În niciun caz noi nu vom fi răspunzători față de nicio parte pentru niciun tip de daune directe, indirecte, accidentale sau consecințe pentru orice utilizare său dependentă a site-urilor noastre său de conținutul acestora. Ești de acord ca ne eliberezi de orice reclamație, inclusiv cele legate de pierderi personale sau afaceri, aplicarea sau interpretarea greșită a informațiilor, sau orice alte pierderi sau probleme.

AFILIAȚI

Participarea și relațiile tale comerciale cu orice afiliat, persoana fizica sau juridică care se găsește pe său prin intermediul site-urilor noastre web, toate condițiile de achiziție, condițiile, reprezentările său garanțiile asociate plății, rambursărilor și/sau livrarea referitoare la achiziția ta sunt numai între tine și comerciant. Ești de acord ca nu vom fi răspunzători pentru pierderi, daune, rambursări sau alte chestiuni de orice fel care au apărut ca urmare a unor astfel de relații cu un comerciant.

Nu avem nici o responsabilitate sau răspundere pentru aceste politici independente ale companiilor de procesare a plăților și ale comercianților. În plus, atunci când efectuezi anumite achiziții prin intermediul site-urilor noastre sau al conținutul acestora, este posibil să fii supus termenilor și condițiilor suplimentare ale unei companii de procesare a plăților, comerciantului sau ale noastre care se aplica în mod specific achiziției tale. Pentru mai multe informații referitoare la un comerciant și la termenii si condițiile acestuia care se pot aplica, accesează site-ul web al comerciantului și dă click pe linkurile sale de informații sau contactează direct comerciantul.

Ne eliberezi pe noi, afiliații noștri, persoane fizice sau juridice de procesare a plăților cu care colaborăm și comercianții de orice daune pe care le suferi și ești de acord să nu revendici niciun fel de daune morale și/sau materiale împotriva noastră sau a acestora, care rezultă din achiziția ta prin utilizarea site-urilor noastre web sau a conținutul acestora.

LEGEA APLICABILĂ. SOLUȚIONAREA CONFLICTELOR

Prezentul acord va fi guvernat și interpretat în conformitate cu legile statului roman, indiferent de principiile conflictului de lege ale acestuia. Dacă un litigiu nu este rezolvat mai întâi printr-o negociere de bună-credința între părțile care au fost de acord cu acest contract, orice controversă sau disputa la acest acord va fi soluționată de instanța judecătorească competentă material din România.

În cazul în care o instanța consideră că orice termen, dispoziție, pact sau condiție din prezentul acord este invalid, nul sau inexecutabil, restul acordului va rămâne în vigoare și nu va fi în niciun caz afectat sau invalidat.

DISCLAIMER

Prin utilizarea www.cryptoverseacademy.net si orice alte rețele de socializare care aparțin de noi, toți vizitatorii sunt legați de Termenii și condițiile asumate.

Termenii „noi”, „noastre”, „nostru”, „noastră” se referă la materialele disponibile pe www.cryptoverseacademy.net, gratuite sau contra cost. Termenul de „utilizator”, „vizitator”, „vizitatori” se referă la Client.

Accesarea acestui site constituie o utilizare a site-ului și accepți avertismentele furnizate aici. Nu oferim nici o declarație sau garanție că informațiile furnizate, indiferent de sursă sau conținutul lor sunt corecte, complete, fiabile, actuale sau fără erori.

Nu ne asumăm nici o răspundere pentru niciun fel de inexactitate și/sau eroare a conținutului. Prin participarea și/sau citirea acestui site web și/sau a altor surse, inclusiv, dar fără a se limita la articole, e-mail, videoclipuri, webinarii live și/sau înregistrate, recunoști că nu putem garanta rezultatul serviciilor și/sau recomandările din conținut și orice comentarii pe care le facem sunt păreri și opinii personale.

Prin participarea la / citirea conținutului nostru, confirmi / recunoști că noi și reprezentanții noștri nu suntem consilieri financiari, iar serviciile sau informațiile furnizate aici nu înlocuiesc serviciile profesioniștilor autorizați. Orice informație conținută aici este doar o opinie personală, împărtășită în scop informativ și nu ar trebui să fie considerată consiliere fiscală, legală sau de investiții. O părere / opinie despre o companie, paritate, criptomonede sau orice alt instrument financiar derivat nu este o indicație și/sau sfat pentru a cumpăra sau a vinde acel instrument.

Ești de acord ca noi nu vom fi trași la răspundere pentru niciun fel de daune de orice natura rezultate sau care decurg din includerea, dar fără a se limita la daune directe, indirecte, accidentale, neglijente, consecințe sau exemple care apar în urma utilizării corespunzătoare sau necorespunzătoare a serviciilor noastre. Ești de acord că utilizarea serviciilor noastre este pe propriul tău risc. Prin utilizarea serviciilor, recunoști că noi nu oferim garanții cu privire la rezultat, nu există nici o garanție pentru îmbunătățirea abilităților tale de interpretare a piețelor de tranzacționare.

Utilizatorul este singurul responsabil pentru tranzacționare, pentru monitorizarea platformelor de tranzacționare și pentru introducerea de tranzacții și aplicarea informațiilor.

Recunoști că noi nu facem nici o declarație cu privire la profiturile viitoare, rezultate, profitabilitatea potențială sau pierderea de orice fel care ar putea fi obținută ca urmare a utilizării site-urilor web, a videoclipurile, produselor său serviciilor noastre. Testimonialele / mărturiile, câștigurile sau potențialele câștiguri prezentate prin intermediul site-urilor noastre, al videoclipurilor, webinarii live și/sau înregistrate, și/sau al serviciilor noastre sunt doar exemple de ceea ce ar putea fi posibil.

Nu poate exista nici o asigurare cu privire la un anumit rezultat financiar bazat pe utilizarea videoclipurilor și/sau serviciilor noastre.